Oczyszczalnie ścieków

Jeżeli zamierzasz zbudować oczyszczalnię ścieków, musisz wiedzieć że kwestię budowy regulują nam przepisy:

 • Ustawa Prawo budowlane
 • Ustawa prawo wodne z dn 18.07. 2001 r.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
 • Uchwały samorządów w sprawie zagospodarowania przestrzennego.
 • Rozporządzenia Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.
Najpierw skontaktuj się z Wydziałem Budownictwa w swoim Starostwie i dowiedz się czy lokalne przepisy na to zezwalają. Wymaganymi dokumentami są:
 • Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę
 • Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
 • Atesty, certyfikaty urządzenia wraz z opisem działania
 • Mapka z naniesioną lokalizacją
Ponadto czasem będziemy musieli dostarczyć:
 • Projekt
 • Operat wodno-prawny
 • Wyniki badania hydrogeologicznego
 • Wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na budowę
Składamy dokumenty i czekamy 30 dni.

Jeżeli w ciągu tego czasu Starostwo się nie sprzeciwi, lub nie zażąda dodatkowych dokumentów, możemy przystąpić do budowy. Potem jeszcze czeka nas wizyta w Urzędzie Gminy w celu zgłoszenia użytkowania oczyszczalni w Wydziale ochrony Środowiska.

Powyższe informacje dotyczą oczyszczalni przydomowych, w przypadku zamiaru
przystąpienia do budowy oczyszczalni dla zakładów pracy, szkół, pensjonatów, prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

Dlaczego my?

 • Mamy profesjonalny sprzęt
 • Zatrudniamy fachowców
 • Posiadamy bogatą ofertę
 • Gwarantujemy miłą współpracę

Jacek
605-539-934

Halina
693-909-284

Kontakt

 • F.U.H. Wodren
 • 32-120 Nowe Brzesko
 • Hebdów 87
 • NIP: 662-12-83-061