Przydomowa oczyszczalnia EKO SBR 4-6

Kategoria:

Opis

OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA SBR

Oczyszczalnia biologiczna ścieków SBR przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, gdzie wymagane jest skuteczne oczyszczanie przy zmiennych ilościach dopływających ścieków. Dzięki swojej konstrukcji oczyszczalnia biologiczna SBR odporna jest na przeciążenia, wahania temperatury i chwilowy brak dopływu ścieków.

Technologia SBR oparta jest na sekwencyjnych reaktorach, gdzie proces oczyszczania zachodzi cyklicznie.

Wyróżniając 4 fazy: napełnianie, napowietrzanie, sedymentacja, recyrkulacja i opróżnianie. Zaletą tego typu oczyszczalni biologicznych SBR jest mniejsza wrażliwość na zmienne ilości dopływających ścieków w porównaniu z klasycznym układem oczyszczalni z osadem czynnym oraz wysoki stopień oczyszczania w porównaniu z oczyszczalniami drenażowymi.

Standardowy typoszereg oferowanej biologicznej oczyszczalni SBR przeznaczony jest dla 2 do 12 ilości mieszkańców. Przy uzupełnieniu o dodatkowe elementy biologiczna oczyszczalnia ścieków SBR może obsługiwać instalacje powyżej 12 mieszkańców.

DOTACJA NA OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków może zostać zrealizowana za pomocą środków PBOŚ więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

ZALETY

 •          Bezpieczna konstrukcja urządzenia – poprzez brak części ruchomych, brak pomp elektrycznych ,monolityczny zbiornik wykonany z polietylenu (PE)  zapewniający szczelność urządzenia.
 •          Oczyszczalnia biologiczna SBR posiada znak CE – została przebadana przez notyfikowaną jednostkę badawczą na zgodność  z Normą PN – EN 12566-3 +A1 :2009 zapewniająca wysoką skuteczność oczyszczania potwierdzoną badaniami.
 •          Mała wrażliwość na przerwy w dostawie prądu – w przypadku braku zasilania sterowanie  dostosowuje fazy oczyszczania do ilości ścieków napływających do oczyszczalni i załącza odpowiednią fazę w zależności od zgromadzonych ścieków.
 •          Proces oczyszczania jest zautomatyzowany – pozwalający na kontrolę nad cyklem oczyszczania, dodatkowo sterowanie automatycznie dostosowuje się do ilości dopływu ścieków.
 •          Możliwość ustawienia oczyszczalni w stan czuwania – pozwala na utrzymanie procesu oczyszczania nawet przy braku dopływu ścieków nawet do 2 tygodni.
 •          Łatwa i tania rozbudowa – dzięki budowie modułowej rozbudowa polega na dodaniu dodatkowego zbiornika bez konieczności wymiany wszystkich elementów oczyszczalni.
 •          Oczyszczanie w biologicznej oczyszczalni ścieków SBR zachodzi bez konieczności stosowania biopreparatów.
 •          Długi okres użytkowania i niezawodności – Zbiorniki z PE wykonane są monolitycznie dodatkowo wzmacniane wewnątrz zbiornika stalowym wzmocnieniem.
 •          Oczyszczalnia biologiczna SBR nie wymaga dużej powierzchni do montażu.
 •          Zapewnia możliwość odprowadzenia oczyszczonego medium np.: do rowu melioracyjnego. .

 

EKOLOGIA

 •          Zbiorniki oczyszczalni biologicznej SBR oraz elementy wewnątrz nich podlegają 100% recyklingowi zużytych wyrobów i ponownemu wykorzystaniu surowca.
 •          Urządzenie jest energo-oszczędne – pozwala oszczędzać pieniądze i chronić środowisko.
 •          Chronią cenny zasób jakim jest – woda.

 

ZASTOSOWANIE

 •          Domy jedno i wielorodzinne,
 •          Ośrodki wczasowe,
 •          Małe przedsiębiorstwa,
 •          Campingi,
 •          Pola namiotowe, inne.

 

Dlaczego my?

 • Mamy profesjonalny sprzęt
 • Zatrudniamy fachowców
 • Posiadamy bogatą ofertę
 • Gwarantujemy miłą współpracę

Jacek
605-539-934

Halina
693-909-284

Kontakt

 • F.U.H. Wodren
 • 32-120 Nowe Brzesko
 • Hebdów 87
 • NIP: 662-12-83-061