SANIDENN TABS – Preparat do utylizacji ścieków i nieczystości w postaci tabletek

21,00 

Kategoria:

Opis

SANIDENN Tabs- Preparat do utylizacji ścieków i nieczystości w oczyszczalniach biologicznych oraz rozkładu gnojowic w zbiornikach i kanałach gnojowych.

Biopreparat SANIDENN TABS przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych i sanitarnych w obiektach inwentarskich bezściółkowych oraz do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w
oczyszczalniach, lagunach, szambach, zbiornikach gnojówki i gnojowicy, w innych obiektach i urządzeniach o podobnej uciążliwość (stopniu zanieczyszczeń, skażeń i zakażeń) a także do likwidacji przykrych zapachów i skażeń mikrobiologicznych w otoczeniu takich obiektów.

SKŁAD I DZIAŁANIE
W skład biopreparatu wchodzi odżywka startowa oraz odpowiednio zestawiona kompozycja niepatogennych mikroorganizmów o ściśle ukierunkowanym działaniu, powodującym rozpad oraz degradację szkodliwych substancji: amoniaku, azotynów, siarkowodoru, indolu, skatolu, merkaptanów, związków fosforu oraz innych jedno i wielowęglowych związków organicznych. Kompozyt mikrobiologiczny posiada zdolności wiązania metali ciężkich, kierowania pożądanymi procesami fermentacyjnymi, zmiany pH ścieków i płynnych odchodów oraz bardzo silnego hamowania rozwoju patogennych drobnoustrojów ( poprzez efekt zajętego miejsca ), a także form przetrwalnikowych owadów i endopasożytów. Odpowiednio zestawiony kompozyt mikrobiologiczny stanowi łańcuch troficzny co powoduje, że działa w warunkach tlenowych jak i w beztlenowych oraz w szerokim zakresie temperatur oraz zmian pH. Wysoka koncentracja jednostek tworzących kolonie powoduje, iż jest w stanie redukować kożuchy powierzchniowe oraz upłynniać osady denne, posiada zdolność udrażniania drenaży oraz instalacji kanalizacyjnych. Znacząca redukcja amoniaku i siarkowodoru powoduje, że osiąga bardzo wysoką skuteczność w likwidacji przykrych zapachów i fetorów w obrębie obiektów skażonych mikrobiologicznie.

DAWKOWANIE
Oczyszczanie ścieków: W przypadku zastosowania do POŚ i szamb preparat stosuje się w ilości 5 gramów (jedna tabletka) na każde 3m3 pojemności zbiornika co 7 dni. Dla lepszego efektu zaleca się użycie dawki startowej w ilości 15 gramów (3 tabletki) na każde 3m3 pojemności zbiornika.
Obejścia inwentarskie: Biopreparat stosuje się w ilości 5 gramów (jedna tabletka) na każde 2m3 powierzchni obejścia inwentarskiego co 14 dni

SPOSÓB STOSOWANIA
W przypadku szamb i oczyszczalni ścieków wyliczoną ilość biopreparatu (tabletek) wprowadzić tam poprzez zamknięty układ kanalizacji, wrzucić do toalety, odczekać ok. 3-5 minut, następnie spłukać wodą.
W przypadku obejść inwentarskich odpowiednią ilość tabletek rozpuścić w wodzie i dokonać oprysku powierzchni obejścia inwentarskiego.

Tabletki dostępne są w opakowaniach 12, 24, 48, 96 szt., waga tabletki 5 gramów ± 5%

Trwałość biopreparatu wynosi 24 miesiące od daty produkcji uwidocznionej na opakowaniu.

Dlaczego my?

  • Mamy profesjonalny sprzęt
  • Zatrudniamy fachowców
  • Posiadamy bogatą ofertę
  • Gwarantujemy miłą współpracę

Jacek
605-539-934

Halina
693-909-284

Kontakt

  • F.U.H. Wodren
  • 32-120 Nowe Brzesko
  • Hebdów 87
  • NIP: 662-12-83-061